Astronomická olympiáda, kat. GH, EF – školní kolo

Zájemci z 2.A, 2.B, 4.A