Biologická olympiáda, kat. D – krajské kolo

J. Macejka (2. A)