ČŠI – Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání žáků SŠ – náhradní termín

Žáci kvint a sext, kteří se nezúčastnili v řádném termínu.