Dějepisná olympiáda – okresní kolo

K. Gúberová (4.B), A. Dohnalová (6.A), A. Procházková (6.A), K. Starečková (8.)