Divadelní představení v Aj – Pygmalion G. B. Shawa

DK Poklad – kvarta A, kvarta B
Výuka 0. a 6. hodina.