Energetická konference 2022

H. Brožková, V. Říha (oba 6.B)