Fyzikální náboj

soutěž na VŠB-TUO
Seznam soutěžících ve sborovně na nástěnce.
Pomoc při organizaci: třída 6.A a S. Kovalčíková, E. Barčová.