Fyzikální olympiáda, kat. E – krajské kolo

M. Hošek, O. Skála, L. Srpová, S. Srpová a T. Těhan (všichni kvarta A)