Fyzikální olympiáda, kat. F – okresní kolo

J. Černá, M. Hrubá, J. Krčmařová (3. A), G. Kellnerová, S. Škorničková (3. B)