Fyzikální olympiáda – krajské kolo

M. Hošek, O. Skála, L. Srpová, S. Srpová, T. Těhan (všichni 5. A), M. Doležal (6. B), V. Říha, J. Svobodník (oba 7. B)