hodnocení výsledků vzdělávání za 1. pololetí

předávání pololetního vysvědčení – viz aktuální rozvrh hodin