Logická olympiáda – krajské kolo

N. Bartusková, S. Srpová (obě 5.A), D. Chrenko, J. Ujházy (oba 8.)