Odborná stáž (Termomechanika)

T. Těhan (kvinta A)