Seminář prezentačních dovedností

J. Krčmařová (3.A), O. Skála, T. Těhan (oba 5.A)