Třídní schůzky

Program: školní řád, omlouvání absence, organizace školního roku, činnost SRPŠ ,

Rovněž proběhnou volby členů školské rady (https://www.gvoz.cz/volby-do-skolske-rady/)