Výběrové zjišťování výsledků žáků 2022/2023 (ČŠI ČR)

Kvarta A – online testy – dějepis, druhý cizí jazyk (němčina / španělština)