Zeměpisná olympiáda – celostátní kolo

S. Srpová (kvarta A)