Po stopách J. A. Komenského

Naše poznávání započalo, když jsme se vydali přes most směrem k bývalému kapucínskému klášteru, který stojí nedaleko kostela sv. Josefa. Návštěva kostela byla doprovázena prohlídkou krypty, kde se pohřbívali příslušníci kapucínského řádu.

Svižným krokem jsme se vrátili zpět na náměstí, kde jsme nahlédli do kostela Nejsvětější Trojice. Měli jsme příležitost prohlédnout si gotickou křížovou chodbu. Líbily se nám také barokní fresky, jež se dochovaly z dávných dob.

Prohlídku jsme zakončili v památníku Jana Amose Komenského. Zde jsme se dozvěděli mnoho o jeho působení převážně ve Fulneku. Všichni nabiti novými vědomostmi jsme vyčerpaní usedli do vlaku a zdraví dojeli zpátky do Ostravy.

Matyáš Mazour, kvinta B