Sekundy v Archeoparku Chotěbuz

V Archeoparku nás přivítala paní průvodkyně a začala prohlídka palisády. Vyzkoušeli jsme si různé dovednosti jako např. střelbu z luku, mletí mouky nebo psaní hlaholicí do voskové tabulky. Také jsme si prohlédli obydlí, která naši předci na hradišti obývali. Dozvěděli jsme se, jak se stavěly polozemnice nebo že se zde našly jediné pozůstatky chrta v České republice. Jeden z nás si také vyzkoušel slovanskou výzbroj. Výlet jsme si užili, ale pro některé byla stejně nejlepším zážitkem jízda doubledeckerem.

Anna Aujezdská & Elen Bártková, sekunda A