Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

V úterý 24. května jsme udělali pomyslnou tečku za osmi lety studia 23 úspěšných absolventů našeho gymnázia.

V sále kulturního domu K-Trio si absolventi před zraky svých rodičů, prarodičů, dalších příbuzných a známých převzali z rukou ředitele školy svá vysvědčení o maturitní zkoušce. Mnozí z nich obdrželi také prospěchová stipendia a věcné ceny za úspěchy, kterých během svého studia dosáhli. Studenti při maturitních zkouškách zúročili výsledky své dlouhodobé práce a předvedené výkony 13 maturantů zhodnotila zkušební komise jako hodné vyznamenání, z toho 9 maturantů prospělo se samými výbornými.

Naší pozornosti nemohla uniknout ani skutečnost, že v didaktických testech v profilové části maturitní zkoušky (tzv. státní maturita) byli všichni maturanti úspěšní. Jako volitelnou zkoušku si 12 z nich (44 %) vybralo test z matematiky, což je výrazně nad celorepublikovým průměrem. Tři studenti se přihlásili a úspěšně vyřešili úlohy testu z matematiky rozšiřující, Josef Knápek dokonce se 100% úspěšností. Takový výkon podalo jen 11 žáků z celé republiky!

Gratulujeme a přejeme Pepovi i všem jeho (teď už bývalým) spolužákům spoustu úspěchů v jejich dalším studiu i životě.