Třídní schůzky pro nastupující ročníky

Srdečně zveme rodiče nově nastupujících žáků na třídní schůzky.

  • Termín: 20. června 2023
  • Čas: 17:00 hodin
  • Pozvaní: rodiče žáků, kteří nastupují 1. 9. 2023 do prvních ročníků.

Budou Vám poskytnuty informace o stravování, učebnicích, rozdělení do tříd, plánu školního roku – zahájení školního roku, adaptační aktivity, apod..
Seznámíte se s třídními učiteli, vedením školy, metodikem prevence, výchovným poradcem a školní psycholožkou.

Těšíme se na Vás!