Třídní schůzky

11. dubna 2023 od 17:00 hod se konají třídní schůzky, které budou zahájeny v kmenových třídách s třídními učiteli.

Poté máte možnost individuálně konzultovat záležitosti týkající se výsledků vzdělávání žáků s jednotlivými vyučujícími v jejich kabinetech.