Třídní schůzky

13. září 2022 od 17:00 hod. proběhnou úvodní třídní schůzky, které budou zahájeny v kmenových třídách s třídním učitelem.

Program: změny ve školním řádu, pravidla omlouvání absence, organizace školního roku, činnost SRPŠ a další