Třídní schůzky

22. listopadu 2022 od 17:00 hod se konají třídní schůzky, které budou zahájeny v kmenových třídách s třídním učitelem.

Poté máte možnost individuálně konzultovat záležitosti týkající se výsledků vzdělávání žáků s jednotlivými vyučujícími v jejich kabinetech.