Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Pořadí uchazečů bylo stanoveno podle celkového počtu dosažených bodů. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, je pro přijetí rozhodující jejich pořadí podle výsledků přijímacího řízení v souladu se stanovenými kritérii.

Zápisový lístek prosím odevzdejte osobně na sekretariátu školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (pracovní doba sekretariátu po – čt  7:30 – 15:00 h, pá 7:30 – 14:00) nebo předejte k přepravě provozovateli poštovních služeb – stačí razítko pošty s tímto datem.

Zápisový lístek obdržíte na základní škole, kterou navštěvujete.