Výsledky testování ve Výběrovém zjišťování výsledků žáků 9. tříd

V květnu 2023 byl ve vybraných školách realizován projekt České školní inspekce Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání žáků 9. ročníků ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Testována byla dosažená úroveň znalostí žáků z dějepisu a z cizích jazyků (němčina, španělština).

A.   Dějepis

V testu z dějepisu byla průměrná úspěšnost žáků našeho gymnázia 58 %, žáci kvarty A dosáhli průměrné úspěšnosti 61 %, kvarta B 56 %. Průměrná úspěšnost všech testovaných žáků v projektu byla 55 %. Nejlepších individuálních výsledků dosáhli v kvartě A Karel Chromý s 88% úspěšností a Pavel Richtar (4. B) 85 %.

B.   Německý jazyk

Průměrná úspěšnost žáků našeho gymnázia byla 88 %, což je výrazně lepší než celorepublikový průměr 72 %. Nejlépe úlohy testu řešili A. Dlouhá, A. Hurníková, L. Juřicová (úspěšnost 97 %), A. Antonín, E. Braczková a A. Pokludová (94 %).

C.   Španělský jazyk

Průměrná úspěšnost žáků našeho gymnázia byla 78 %, což je mírně nad celorepublikovým průměrem 74 %. Nejlépe si s úlohami v testu ze španělštiny poradili L. Bončová (93 %), T. Klegová (91 %), M. Mrůzek, N. Papoušková a A. Vítková (všichni s úspěšností 90 %).