Výsledky testování ve Výběrovém zjišťování výsledků žáků 9. tříd

V květnu 2022 byl ve vybraných školách realizován projekt České školní inspekce Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání žáků 9. ročníků ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Testovány byly znalosti žáků z českého jazyka a z matematiky. V celé republice se testování zúčastnilo přes 47 700 (tj. přibližně polovina) žáků 9. ročníků. Do testovacího vzorku byli zařazeni také žáci kvart našeho gymnázia. A jak si při testování vedli?

A.     Český jazyk

V testu z českého jazyka byla průměrná úspěšnost žáků našeho gymnázia 80 %, žáci kvarty A dosáhli průměrné úspěšnosti 85 %, kvarta B 75 %. Všechny tyto hodnoty jsou výrazně nad celorepublikovým průměrem 66 %.

Nejlepších individuálních výsledků dosáhly Lada a Stela Srpovy (4. A), obě řešily test se 100% úspěšností, dále Šárka Nogolová, Jan Pospíšil a Anežka Stašková z kvarty A (96 %). Více než třetina (21 z 59) žáků školy dosáhlo úspěšnosti alespoň 85 %.

B.      Matematika

V testu z matematiky byla průměrná úspěšnost žáků našeho gymnázia 73 %, rozdíl mezi oběma třídami byl mnohem výraznější než v českém jazyce, žáci kvarty A dosáhli průměrné úspěšnosti 83 %, kvarta B 62 %. Tyto hodnoty se rovněž pohybují nad celorepublikovým průměrem 54 %.

Nejlepších individuálních výsledků dosáhli Radek Novák a Lada Srpová (4. A) se 100% úspěšností, těsně za nimi Stela Srpová (98 %), dále Nela Bartusková, Adam Procházka a Anežka Stašková (93 %), David Procházka a Ondřej Seibert (91 %), všichni z kvarty A. Více než čtvrtina (16 z 59) žáků školy dosáhlo úspěšnosti alespoň 85 %.