Zájmový den 2022

Na 28. června jsme po vynucené dvouleté přestávce opět připravili Zájmový den.

Každý žák si vybere dle vlastního zájmu právě jednu z nabízených akcí určených pro jeho cílovou skupinu (viz anotace akcí). Výjimkou jsou žáci, kteří mají předem známou absenci, o které informují svého třídního učitele.

Přihlašování proběhne formou Ankety v Bakalářích. Začátek přihlašování 7. 4. 7:00, konec 19. 4. 23:59.

 

ANOTACE AKCÍ