Adopce pardála obláčkového z ostravské ZOO

Navázali jsme tak na předcovidovou tradici, kdy jsme každoročně pardála finančně podporovali. Přes všechny komplikace, neustálé upadání studentů do karantén, odjezdy na lyžařské kurzy a podobně se nakonec podařilo vybrat 10 102 Kč a 1 euro. Všem studentům, učitelům i ostatním zaměstnancům školy děkujeme za zakoupení upomínkové samolepky s pardálem.

Ze všech tříd musíme vyzvednout zejména primu A, která věnovala pardálovi částku 2 191 Kč (studenti přihazovali po stovkách – že Martine, Natali, Petro, Kubo a další…), a sekundu B (Karolíno, druhá Karolíno, Gabko, Katko a další).

Zvláštní dík patří studentům primy A, kteří se o celou adopci starali, a kvintě A, která zajišťovala plakáty, jež jsme vylepili na chodbách.

Díky všem za pardála.

Prima A & Mgr. Marcela Dudová