eTwinning na naší škole

Vw školním roce 2021/2022 se naše škola zapojila do mezinárodního e-learningového programu eTwinning.
eTwinning je platforma, přes kterou mohou učitelé a žáci škol z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. eTwinning je součástí programu Erasmus+.
Studenti 6. B se v rámci výuky španělského jazyka zapojili do projektu Todos distintos, todos España, ve kterém spolupracují se studenty španělštiny z Francie, Itálie a Portugalska. Cílem tohoto projektu je objevit rozmanitost a kulturní dědictví Španělska. Díky této spolupráci si studenti zlepší své jazykové komunikační a písemné dovednosti a také IT dovednosti.

Projekt Todos distintos, todos España získal certifikát Quality Label

Certifikáty kvality v rámci eTwinningu jsou udělovány učitelům a žákům za uskutečnění vynikajících eTwinningových projektů. Potvrzují, že projekt dosáhl určité kvality na úrovni národní i celoevropské.

             

Projekt Todos distintos, todos España získal tento certifikát kvality – eTwinning Quality Label.  Certifikát kvality získal nejenom učitel, ale také studenti španělského jazyka ze 7. B – eTwinning Pupil Quality Label, kteří takto byli oceněni za své úsilí.  V projektu hráli hlavní roli právě oni. Se svými zahraničními partnery komunikovali během vyučování online, shromažďovali informace o Španělsku, plnili úkoly svých partnerů a připravovali výstupy pro své partnery. Díky této spolupráci a využití moderních technologií si studenti zlepšili své jazykové komunikační a písemné dovednosti a také IT dovednosti.

Španělštinářům ze 7. B gratuluji a přeji jim hodně nadšení v dalším studiu španělštiny.

Mgr. Monika Číhalová