Biologičtí olympionici po roce opět ve škole

Osmnáct zdatných biologů – nováčků i stálic naší školy – porovnávalo své přírodovědné vědomosti a dovednosti v průběhu pondělního dopoledne v den vysvědčení. Olympiáda je velmi náročná na přípravu a studenti ve školním kole procházejí 3 částmi:

  • Test všeobecných biologických vědomostí – testuje vědomosti z celého rozsahu biologie.
  • Teoretické a laboratorní úlohy – cílem soutěžících je na základě praktického pozorování vyvozovat závěry, které vedou ke správným řešením.
  • Určování přírodnin – zhodnocení schopností soutěžích určovat biologické objekty (botanické, zoologické a mykologické).

 Témata 56. ročníku:

  • Pro kategorie A a B – Drž si balanc! aneb Rovnováhy a zpětné vazby v přírodě.
  • Pro kategorie C a D – Jak přežít zimu.

Nejúspěšnější řešitele školního kola vysíláme i letos do okresních, případně krajských kol.

Děkujeme za hojnou účast a zájem o biologii. Postupujícím držíme palce.

Mgr. Marcela Dudová