Přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro žáky 5. tříd ZŠ

Cílem přípravného kurzu je seznámit uchazeče o studium s tím, jaké typy úloh se v přijímacích testech vyskytují, vysvětlit a ukázat možné způsoby jejich řešení a podpořit tak přípravu uchazečů na přijímací zkoušky.

Výukové lekce připravují a vedou zkušení pedagogové našeho gymnázia s dlouholetou praxí a aprobací pro výuku příslušných předmětů. Při tvorbě lekcí přípravných kurzů budeme využívat publikace, které obsahují úlohy podobné úlohám v přijímacích testech. Jednotlivé lekce budou tematicky zaměřené tak, aby pokryly celé spektrum typů úloh, které se v přijímacích testech vyskytují.

Po ukončení kurzu budou mít jeho účastníci možnost ověřit si úroveň své připravenosti prostřednictvím Přijímacích zkoušek nanečisto za podmínek simulujících podmínky při přijímacích zkouškách (s přibližně polovičním časovým limitem a polovičním počtem úloh ve srovnání s „ostrými“ testy).

Termíny

Přípravné kurzy pořádáme v období od 6. 2. do 24. 3. 2023, středa nebo čtvrtek v odpoledních hodinách (15:00 – 17:00).

Přihlašovat se můžete e-mailem: info@gvoz.cz nebo telefonicky: 597 582 610

Při přihlášení uvádějte tyto údaje:
– jméno a příjmení uchazeče
– ZŠ, kterou nyní navštěvuje
– kontakt na zák. zástupce uchazeče (telefon + e-mail)
– výukový den, o který máte zájem (středa nebo čtvrtek)

Poslední možnost přihlášení je v úterý 24. ledna 2023.

Cena:   1 200 Kč*

Kurzovné zahrnuje:

  • 12 výukových lekcí (6 lekcí z matematiky a 6 z českého jazyka);
  • studijní literaturu pro práci v kurzu, vhodná i pro samostatnou domácí přípravu (v ceně cca 400 Kč);
  • přijímací zkoušky nanečisto: úterý 28. 3. 2023
  • Přihláška se stává závaznou v okamžiku zaplacení kurzovného. Platbu lze provést v hotovosti v pokladně školy nebo bezhotovostním převodem na účet školy: 17039761/0100, var. symbol Vám bude sdělen při přihlášení.

* V případě, že nebudeme přípravné kurzy z důvodu nepříznivé epidemické situace pořádat, bude vám kurzovné vráceno v plné výši zpět.