Dějepisná olympiáda

V závěru listopadu proběhlo, jako už každoročně, školní kolo Dějepisné olympiády, kterou zastřešuje již druhým rokem Univerzita Hradec Králové. Tématem letošní olympiády byl „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.“

Naši studenti bojovali v obou kategoriích. V I. kategorii (2.-4. ročník NG) bylo umístění následující:

1. ​Václav Hanák (4. B, 56 bodů)

2. Johana Černá (4. A, 54 body)

3. Julie Krčmařová (4. A, 54 body)

 

Studenti VG (II. kategorie) se umístili takto:

1. Anna Procházková (7. A, 53 body)

2. Ondřej Seibert (6. B, 53 body)

3. Alžběta Dohnalová (7. A, 51 bodů)

 

Všem účastníkům děkujeme a vítězům přejeme hodně úspěchů v okresním kole!

Mgr. Eva Skotnicová, PhD.