Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda je soutěž jednotná pro celé území České republiky a koná se pravidelně už od roku 1971. V současnosti je organizována ve dvou kategoriích a probíhá ve čtyřech postupových kolech. Každý ročník má své specifické sjednocující téma pro všechna postupová kola, jež se liší jen svou náročností. Tematické zaměření letošního ročníku je: „Šlechta v proměnách času“.

Koncem ledna proběhlo školní kolo v obou kategoriích a všichni vítězové na 1. – 3. místě postupují do okresního kola, které se bude konat koncem března. Garantem letošního školního kola byla paní profesorka Fialová.

Kategorie I (žáci 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií)

Tématem první kategorie je „Šlechta od konce raného středověku do roku 1648.“

  1. místo    Ondřej Seibert (4. A)
  2. místo    Karel Chromý (3. A)
  3. místo    Šárka Nogolová (4. A)

Kategorie II (studenti 1. – 4. ročníků středních škol, 5. – 8. ročníků osmiletých gymnázií a 3. – 6. ročníků šestiletých gymnázií)

Téma pro druhou kategorii je „Středoevropská šlechta na pozadí dějinných událostí v letech 1648 – 1948.“

  1. místo    Alžběta Dohnalová (5.A)
  2. místo    Klára Starečková (7.)
  3. místo    Radomír Mielec (8.)

Všem vítězům gratulujeme k postupu a doufáme, že své kvality zkušených historiků potvrdí i v okresním kole.

Za PK dějepisu Eva Skotnicová