Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura