Stanovení termínů písemných prací a ústních zkoušek – podzimní období