Stanovení termínů písemných prací a ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky včetně způsobu vytváření textů při písemných pracích