Tematický plán – Konverzace ve španělském jazyce – Septima, Oktáva