Tematický plán – Základy společenských věd – Septima