Energetická konference

Akce se konala na FEL ČVUT v Praze-Dejvicích. V průběhu konference jsme si mohli vyslechnout přednášky z různých oblastí energetiky a klimatologie. Všechny přednášky byly velmi zajímavé, z ČEPSu zejména o inovacích, z ČHMÚ o klimatologii a meteorologii a z ČEZu o budoucnosti české energetiky a úsporách jak v oblasti peněžní, tak i v oblasti ekologické.

Hana Brožková & Vít Říha, sexta B