Exkurze k Vysokým pecím aneb Sedět pořád ve škole je nuda

11. května 2022 jsme se my, třída sexta B, unavení ze vstávání na nultou hodinu a po tělocviku ne zrovna svěží, po 2. vyučovací hodině spolu s paní učitelkou Přečkovou vydali do areálu Vysokých pecí ve Vítkovicích.

V interiéru areálu jsme vyřešili veškeré organizační záležitosti a poté jsme si nasadili lahvově zelené přilby. Exkurze mohla začít…

Když jsme vyšli do exteriérů a rozprostřeli se okolo pana průvodce, začal nám vyprávět nejprve o historii tohoto místa. Po chvíli jsme se přesunuli dál, kde nám začala být popisována samotná výroba železa. Za okamžik jsme opět zamířili kousek dál a takto to pokračovalo až do chvíle, než jsme se ocitli u velkého proskleného výtahu neboli atrapy vozíku, kterým se vyvážel materiál do hrdla pece.

Nyní jsme materiálem byli my, a tak jsme se postupně vyvezli až nahoru, na spodní část Bolt Tower. Přes další zastavení, provádění a popisy jsme se nakonec dostali až na úplný vrchol věže, odkud jsme měli nádherný výhled na téměř celou Ostravu. Samozřejmě se to neobešlo bez nějakých těch fotek, ale také bez místy se vyskytujících zvedání žaludků z výšek, a po chvíli jsme se vydali dolů. Postupně jsme se propracovali dokonce do interiéru reálné simulace pece, v níž se taví železná ruda, a po poslední hrstce informací jsme se dostali opět pevně nohama na zem, kdy si někteří oddechli. Nakonec jsme vrátili helmy a vyrazili do školy na oběd, a abychom se té škole přece jenom příliš nevyhnuli, ještě na 2 odpolední hodiny.

 

Martina Vykouřilová