Jak se nám dařilo v matematické olympiádě

Krajské kolo Matematické olympiády v kategorii Z9 se konalo na konci března. Zúčastnili se jej čtyři žáci kvarty A.

Vítězkou krajského kola se stala Stela Srpová z kvarty A s plným počtem získaných bodů. Blahopřejeme!

 

Okresní kolo Matematické olympiády pro kategorie Z6 – Z8 se konalo 12. dubna 2022. Reprezentovali nás žáci primy B, obou sekund a tercie B.

Když jsme dorazili na místo konání, tak nás rozdělili do různých tříd, ve kterých jsme dvě hodiny řešili. Některé úlohy se nám zdály lehčí a některé těžší. Už se těšíme na další ročník.

žáci primy B

 

Gratulujeme všem úspěšným řešitelům okresního i krajského kola matematické olympiády.

H. Kratochvilová