Josef Knápek oceněn v Senátu PČR za výsledek maturitní zkoušky z matematiky

V pondělí 13. června bylo součástí programu akcí Senátu PČR slavnostní předání diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky+. Toto ocenění bylo uděleno 11 studentům z celé republiky, kteří dosáhli v didaktickém testu z Matematiky + 100% úspěšnosti. Diplom z rukou předsedy Senátu, RNDr. Miloše Vystrčila, převzal  i náš letošní maturant Josef Knápek.

Odkaz na stránkách Senátu: https://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=30888

 

Josef patřil po celou dobu svého studia k nejúspěšnějším žákům našeho gymnázia. Postupně se během studia profiloval směrem k přírodním a technickým vědám. Kromě vynikajících studijních výsledků se již od prvního ročníku úspěšně zapojoval do různých předmětových soutěží vyhlašovaných MŠMT ČR. Největších úspěchů dosáhl právě v přírodovědných soutěžích. Patří mezi úspěšné řešitele krajských a celostátních kol celé řady olympiád (astronomické, logické, matematické, chemické, technologické a energetické). Spolu se svými spolužáky byl úspěšný i v týmových soutěžích jako jsou Matematický náboj, Vědecký čtyřboj, Fyzikální náboj, Fykosí fyziklání a Fyziklání online.

V roce 2018 byl Josef členem reprezentace České republiky na XXIII. Mezinárodní astronomické olympiádě (IAO) v Colombu na Srí Lance, kde získal bronzovou medaili. Za své studijní a soutěžní úspěchy byl ve školním roce 2018/2019 oceněn Moravskoslezským krajem mezi nejúspěšnějšími žáky kraje.

Josef se podílel na vedení Astronomického kroužku gymnázia, kde se věnoval mladším žákům a jejich přípravě na účast v Astronomické olympiádě. Řada z nich poté úspěšně školu reprezentovala v celostátním kole soutěže. Také svým spolužákům ve třídě vždy velmi ochotně pomáhal pochopit náročnější kapitoly učiva fyziky a matematiky. Ve svém volném čase se pravidelně účastnil různých konferencí a seminářů organizovaných vysokými školami přírodovědného a technického charakteru. Zájem o tyto obory ho dovedl k rozhodnutí pokračovat ve studiu přírodních věd na FJFI ČVUT v Praze.

Přejeme Josefovi hodně úspěchů v jeho dalším studiu, profesní kariéře i životě.