Konference #ČESKO budoucnosti

Na konferenci vystoupily známé osobnosti jako Danuše Nerudová nebo Jiří Drahoš; Petr Fiala s Markétou Pekarovou Adamovou se bohužel prezenčně nezúčastnili kvůli jednání v PS. Také zde byly zastoupeny neziskové organizace, podnikatelé, svazy a asociace různých druhů pedagogů a také náměstci zainteresovaných ministerstev. Všem byla položena ta samá otázka: „Jak udělat z Česka mozkovnu světa, co pro to děláte a co je třeba dělat?”

Přednášející nám toho hodně řekli ohledně vzdělání v České republice, dozvěděl jsem se mnoho informací o problémech, které nás už dlouhá léta tíží (mladí lidé se nevracejí do ČR, nechtějí studovat a nemají ambice).

Na akci jsem taky potkal mnoho inspirativních a aktivních mladých lidí. S mnohými jsem se seznámil a už společně plánujeme, jak se aspoň trochu podílet na tvorbě české „mozkovny světa”.

 

David Procházka, sexta A