Kouzelná Andalusie

V příštím školním roce se v termínu od 21. 10. – 30. 10. 2022 uskuteční školní zájezd do jižního Španělska, do Andalusie.

Po dvou letech koronavirové pandemie budou mít studenti našeho gymnázia opět možnost vycestovat do zahraničí a zúčastnit se školního poznávacího zájezdu. Nejdříve stráví 2 dny v Barceloně a poté zamíří do skvostné Andalusie, do měst Córdoba, Granada, Sevilla a Málaga.

Zájezd je určen studentům od tercií do septim letošního školního roku a je spoluorganizován cestovní kanceláří Delfín Travel, s.r.o. Cena zájezdu je 14 990,- Kč při počtu 45 platících studentů a více nebo 15 490, – Kč při počtu 40 – 44 platících studentů. Pro zařazení do zájezdu je nutné odevzdat závaznou přihlášku Mgr. Číhalové nebo Mgr. Romanowské do 22. 4. 2022. Přihlášeným studentům bude poté přidělen variabilní symbol. První zálohu ve výši 7 000,- Kč je třeba uhradit na účet školy nejpozději do 28. 4. 2022. Druhá platba 7 990,- Kč (nebo 8 490,- Kč) je splatná 20. 6. 2022.

Závaznou přihlášku, podrobné informace k programu zájezdu a pojištění najdete v níže uvedených odkazech. Přihlášku si také můžete vyzvednout u Mgr. Číhalové a Mgr. Romanowské nebo stáhnout v Bakalářích.

Monika Číhalová

Odkazy: