Krajská potravinová sbírka 2022

Jak jistě víte, naše škola se každým rokem zapojuje do projektu krajské potravinové sbírky. Ani tento rok nebude výjimkou.

Sbírka bude probíhat od 17. do 19. 10., vždy od 7:45 do 8:05 hodin ve vestibulu školy.

Pokud ovšem tenhle čas nestihnete, můžete potraviny nosit i v průběhu dne do kabinetu matematiky nebo do kvarty B.

Vybírají se trvanlivé výrobky (těstoviny, luštěniny, cukr, mouka, instantní polévky, konzervy, rýže,…)

Potravinová sbírka se koná u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který každoročně připadá na 17. 10. Potraviny budou poskytnuty lidem ohroženým chudobou jako jsou matky s dětmi v azylových domech, lidé bez domova, osamělí senioři.

Předem děkujeme za Vámi poskytnuté potraviny.

Prodlužujeme termín potravinové sbírky až do pátku 21. října!

Kvarta B

LETÁČEK