Krajské kolo Soutěže ve španělském jazyce

Naše gymnázium reprezentovali  Filip Jordán z 5. B v kategorii SŠ I (studenti s méně než třemi lety výuky španělštiny, úroveň B1) a Hana Brožková ze 7. B v kategorii SŠ II (studenti s více než třemi lety výuky španělštiny, úroveň B2). Olympiáda se skládala ze dvou částí: z poslechu a konverzace na vybrané téma. Oba naši studenti si vedli velmi dobře a Filip se v silné konkurenci umístil s  28,5 body na 5. místě.  Znalosti všech účastníků byly velmi vyrovnané. O tom svědčí i fakt, že Filipa od 1. místa dělilo pouze 2,5 bodů.  

Hance a Filipovi přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu španělštiny. 

 

Mgr. Monika Číhalová