Matematický náboj 2022

Soutěž byla určená až studentům oktáv, ale mladší ročníky také nezahálely a počítaly, co jim síly stačily. Studenti kvart utvořili hned několik týmů a dva z nich se dokonce umístily v celorepublikovém TOP 25, což je pro nás velký úspěch! Jsme zvědaví, co předvedeme v příštích letech.

 

Matyáš Mazour, kvarta B