Muzeum romské kultury – workshop Romský holokaust

Na naše gymnázium zavítali lektoři z Muzea romské kultury v Brně, kteří virtuálně provedli naše kvartány stálou muzejní expozicí „Příběh Romů“, která jedinečným způsobem zprostředkovává dějiny romského etnika.

Následně pak studenti na základě prezentace lektorů, práce s fotografií a svých vědomostí, zpracovávali úkoly k historii Romů před i během druhé světové války a nahlédli i do současnosti.

Eva Skotnicová