Aréna plná krásných slov

Aréna plná krásných slov – mezigymnaziální recitační soutěž

Komorní scéna Aréna Ostrava