Astronomická olympiáda, kat. CD – finále

L. Srpová (kvinta A)