Astronomická olympiáda, kat. CD – školní kolo

Zájemci ze sexty B